Lieta C-308/05: Tiesas ceturtās palātas priekšsēdētāja 2006. gada 19. maija rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija pret Nīderlandes Karalisti