Asia C-308/05: Yhteisöjen tuomioistuimen neljännen jaoston puheenjohtajan määräys 19.5.2006 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Alankomaiden kuningaskunta