Kohtuasi C-308/05: Euroopa Kohtu neljanda koja esimehe 19. mai 2006.  aasta määrus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Madalmaade Kuningriik