Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 235, 02 wrzesień 2008