Wyrok Sądu (czwarta izba) z dnia 11 czerwca 2014 r.#Sofia Golam przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).#Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego METABOL – Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy METABOL-MG – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009.#Sprawa T-486/12. Wyrok Sądu (czwarta izba) z dnia 11 czerwca 2014 r.