Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3637 — Total/Sasol/JV)Tekst mający znaczenie dla EOG