Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 198, 05 czerwiec 2004