Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 198, 2004