Sprawa T-507/13: Postanowienie Sądu z dnia 14 stycznia 2015 r. – SolarWorld i in./Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dumping — Przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i ich głównych komponentów (tj. ogniw i płytek) pochodzących lub wysyłanych z Chin — Przyjęcie zobowiązania złożonego w ramach postępowania antydumpingowego — Przemysł wspólnotowy — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)