Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 177, 20 czerwiec 2012