Pisemne zapytanie E-5613/06 skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji. podatku od benzyny w UE