Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CA 276, 17 listopad 2009