Rozporządzenie Rady (UE) nr 488/2013 z dnia 27 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii