Decyzja Komisji (UE) 2015/454 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie pomocy państwa SA.34823 (2012/C), SA.36004 (2013/NN), SA.37965 (2013/N), SA.37966 (2013/N), SA.37967 (2013/N) wdrożonej przez Grecję na rzecz Alpha Bank Group związanej z: dokapitalizowaniem i restrukturyzacją Alpha Bank SA, –  restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją Banku Spółdzielczego Macedonii Zachodniej przez zlecenie rozrachunku na rzecz Alpha Bank SA, –  restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją Banku Spółdzielczego Ewii przez zlecenie rozrachunku na rzecz Alpha Bank SA, –  restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją Banku Spółdzielczego Dodekanezu przez zlecenie rozrachunku na rzecz Alpha Bank SA (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 4662) Tekst mający znaczenie dla EOG