Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 047A, 19 lutego 2014