Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 180, 09 lipiec 2008