Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 221, 27 sierpień 2011