Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 305, 10 październik 2012