Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 142, 01 czerwiec 2010