Decyzja nr 1/2004 z dnia 16 stycznia 2004 r. Komitetu powołanego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności w sprawie włączenia organu oceny zgodności do rozdziału sektorowego dotyczącego zabawek