Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 262, 30 sierpień 2012