Pisemne zapytanie E-1525/06 skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji. pomocy wspólnotowej na rzecz projektów pogłębiania i oczyszczania w Algarve