Pisemne zapytanie E-3628/06 skierowane przez: Gabriele Stauner (PPE-DE) do Komisji. procedur przetargowych zgodnych z Praktycznym przewodnikiem po procedurach przetargowych w dziedzinie pomocy zewnętrznej WE (PRAG)