Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przeglądu strategicznego Międzynarodowego Funduszu Walutowego (2005/2121(INI))