Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 23, 2007