Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1577 z dnia 9 września 2015 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Patata novella di Galatina (ChNP)]