Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7856 – Thoma Bravo/Silver Lake Group/SolarWinds) (Tekst mający znaczenie dla EOG)