Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 192, 13 lipiec 2006