Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1182/2014 z dnia 30 października 2014 r. ustanawiające zakaz połowów rajowatych w wodach Unii obszarów VIa, VIb, VIIa-c oraz VIIe-k przez statki pływające pod banderą Niderlandów