Pisemne zapytanie E-4520/05 skierowane przez: Alyn Smith (Verts/ALE) do Komisji. łamania praw człowieka - traktowania dzieci osób ubiegających się o azyl w Wielkiej Brytanii