Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 372, 20 grudzień 2011