Pisemne zapytanie P-0761/06 skierowane przez: Pedra Guerreira (GUE/NGL) do Komisji. wspólnotowej pomocy finansowej dla budowy fabryki konserw w Setúbal