Sprawa T-297/06: Skarga wniesiona w dniu 17 października 2006 r. — Majątek Hutniczy przeciwko Komisji