Decyzja nr 2/2015 Podkomitetu ds. Handlu i Zrównoważonego Rozwoju UE–Republika Mołdawii z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia listy ekspertów z zakresu Handlu i Zrównoważonego Rozwoju zgodnie z art. 379 ust. 3 Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony [2015/1819]