Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 442, 10 grudnia 2014