Komunikat Komisji dla Rady i parlamentu Europejskiego Realizacja strategii Wspólnoty mającej na celu zmniejszenie emisji CO2 z samochodów: Szósty coroczny komunikat dotyczący skuteczności strategii {SEK(2006) 1078}