Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 198, 20 lipiec 2010