Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 158, 07 lipiec 2006