Pisemne zapytanie E-3596/05 skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji. równouprawnienia kobiet