Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 lutego 2004 r. zmieniające wytyczne EBC/2003/2 dotyczące niektórych wymagań w zakresie sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego i procedur przekazywania przez krajowe banki centralne informacji statystycznych w dziedzinie statystyki pieniężnej i bankowej (EBC/2004/1)