Pisemne zapytanie P-004970/13 Adam Bielan (ECR) do Komisji. Nieprawidłowości w finansowaniu polskiego rolnictwa