Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie porównywalności opłat za prowadzenie rachunku płatniczego, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego PROPCELEX