Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 218, 24 sierpień 2011