Decyzja Komisji z dnia 31/07/2014 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.7306 - TRITON / GEA HEAT EXCHANGER BUSINESS) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)