Wyrok Sądu pierwszej instancji (druga izba) z dnia 16 marca 2004 r.