Decyzja Rady (UE) 2015/2108 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady ds. Handlu Usługami Światowej Organizacji Handlu odnośnie do powiadomienia o preferencyjnym traktowaniu, jakie Unia zamierza przyznać usługom i usługodawcom członków będących krajami najsłabiej rozwiniętymi, oraz ubiegania się o zatwierdzenie preferencyjnego traktowania wykraczającego poza dostęp do rynku