Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 182, 04 sierpień 2007