Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 24 czerwca 2004 r.