Pisemne zapytanie E-2516/04 złożone przez: Rosę Miguéleza Ramosa (PSE) do Komisji. zwłoki w procedurach postępowania w związku z planowanymi spółkami mieszanymi