Dyrektywa Rady z dnia 22 września 1987 r. zmieniająca dyrektywy 64/432/EWG i 72/461/EWG względem niektórych środków odnoszących się do pomoru świń